Astma je zjednodušene povedané trvalý, mierny zápal. Astma je chronické zápalové ochorenie, ktoré vedie k obmedzeniu prietoku vzduchu v dýchacom systéme človeka a ku zvýšenej citlivosti na alergény. Tento typ zápalu – eozinofilný zápal, je charakteristickým znakom bronchiálnej astmy.

Pri akútnej zápalovej reakcií sa špeciálne bunky a mediátory rapídne, ale na krátku dobu, presúvajú na miesto poškodenia. Ich úlohou je zneškodniť infekciu a začať s reparačnými procesmi v tkanive. Pri chronických zápalových procesoch je hladina buniek ako eozinofily a žírne bunky (mastocyty) a tiež lymfocyty opakovane zvýšená. V dýchacích cestách zapríčiňujú takéto procesy poškodenie buniek, napuchnutie tkaniva, sekréciu hlienu a kontrakciu.

V súčasnosti je dostatok dôkazov, že hladina vydýchnutého NO koreluje s rozsahom eozinofilného zápalu v dýchacích cestách.

Vydychovaný NO je produkovaný vo zvýšených hladinách v prítomnosti zápalu, takže sa môže použiť na rozlíšenie od nezápalových reakcií a na indikáciu prítomnosti a hladiny zápalu v dýchacích cestách. Na podobné vyšetrenie existujú aj iné metódy ako biopsia a bronchiálna laváž (BAL), avšak tieto sú invazívne, časovo náročné a vyžadujú špeciálne vybavenie. Meranie vydychovaného NO je pomerne jednoduché, rýchle a neinvazívne.

Normálne hladiny vydychovaného NO detí a dospelých boli stanovené od približne 20 do 25 ppb (parts per billion). Odchýlky od základných hodnôt sa môžu použiť na diagnostiku zápalu dýchacích ciest. Vydychovaný NO tiež rýchlo reaguje ako odpoveď na liečbu alebo zhoršenie ochorenia a preto môže byť bežne používaný na sledovanie postupu liečby.