SIBO TEST – Syndróm bakteriálneho prerastania v čreve

POPIS: bezbolestný dychový test, ktorým možno diagnostikovať bakteriálne prerastanie v tenkom čreve na základe stanovenia koncentrácie vodíka v vydychovanom vzduchu. Je to klinický syndróm charakterizovaný zvýšeným počtom netypických baktérií v tenkom čreve. Nadmerné a nefyziologické osídlenie tenkého čreva baktériami môže spôsobovať   poškodenie steny čreva a jeho funkcie.

viac info >>


Diagnostika Laktózovej Intolerancie

POPIS: bezbolestný dychový test na diagnostiku laktózovej intolerancie na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu, ktorý vzniká v dôsledku poruchy absorbcie laktózy v čreve. Laktózová intolerancia – jedná sa o neznášanlivosť mliečneho cukru, je to veľmi časté ochorenie vyskytujúce sa v každom veku. Nie je to alergické ochorenie, ale jedná sa o enzymatickú poruchu, pri ktorej chýba alebo nefunguje enzým laktáza. Tento enzým štiepi zložený mliečny cukor na jednoduché zložky, ktoré telo ľahko strávi.

viac info >>


DISPIO PLUS

Balíček DISBIO PLUS obsahuje vyšetrenie parametru „indikán“, mikrobiálnych metabolitov v moči, pH moču, pomeru mikroalbumín/kreatinín, chemickú analýzu moču a vyšetrenie priepustnosti čreva. Zmeny pH moču môžu byť ukazovateľom pri poruchách acidobázickej rovnováhy spôsobené kompenzačnými a korekčnými činnosťami obličiek. Zvýšená hladina parametru – indikánu v moči je dôsledok bakteriálneho prerastania v tenkom čreve. Premnožené baktérie v tenkom čreve môžu byť taktiež spúšťačom syndrómu zvýšenej črevnej priepustnosti (ZIPS). To môže byť primárnou príčinou mnohých ochorení, ako napríklad zápalové ochorenia čriev, ekzémy, migréna, celiakia. U pacientov s bakteriálnym prerastaním sa môžu objaviť príznaky ako nevoľnosť, nadúvanie, vracanie, hnačky, podvýživa, strata hmotnosti, ktoré sú spôsobené radom mechanizmov. Črevný mikrobiálny rast sprevádza uvoľňovanie produktov metabolizmu, ktoré sa môžu absorbovať a vylučovať močom. Detekcia abnormálne zvýšených hladín týchto produktov je užitočným diagnostickým nástrojom pre pacientov s gastrointestinálnymi príznakmi. Pomer mikroalbumín/kreatinín je indikátorom včasného poškodenia obličiek a nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárnych príhod. Močom ľudského tela sa vylučujú predovšetkým nepotrebné a odpadové látky. Chemická analýza moču slúži ako užitočný diagnostický nástroj poskytujúci základné parametre.

viac info >>


DISBIO BASIC

Balíček DISBIO BASIC je zameraný na vyšetrenie parametru „indikán“, mikrobiálnych metabolitov v moči a taktiež stanovenia pomeru mikroalbumín/kreatinín. Zmeny pH moču môžu byť spôsobené kompenzačnými a korekčnými činnosťami obličiek. Zvýšená hladina parametru – indikánu v moči je dôsledok bakteriálneho prerastania v tenkom čreve. Premnožené baktérie v tenkom čreve môžu byť taktiež spúšťačom syndrómu zvýšenej črevnej priepustnosti (ZIPS). U pacientov s bakteriálnym prerastaním sa môžu objaviť príznaky ako nevoľnosť, nadúvanie, vracanie, hnačky, podvýživa, strata hmotnosti, ktoré sú spôsobené radom mechanizmov. Črevný mikrobiálny rast sprevádza uvoľňovanie produktov metabolizmu, ktoré sa môžu vstrebávať z lumenu čreva a vylučovať močom. Zisťovanie zvýšených hladín týchto produktov je užitočným diagnostickým nástrojom pre pacientov s gastrointestinálnymi príznakmi. Analýza mikrobiálnych metabolitov z moču môže včas odhaliť príčinu neželaných symptómov. Pomer mikroalbumín/kreatinín je indikátorom včasného poškodenia obličiek a nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárnych príhod.

viac info >>


ZIPS BASIC – priepustné črevo + indikán + pH
Tento balíček obsahuje vyšetrenie priepustnosti čreva, vyšetrenie  parametru „indikán“ a stanovenie hodnoty pH moču. Zmeny pH moču môžu byť ukazovateľom pri poruchách acidobázickej rovnováhy, spôsobené kompenzačnými a korekčnými činnosťami obličiek. Zvýšená hladina indikánu v moči je dôsledok bakteriálneho prerastania v tenkom čreve. Vyšetrenie syndrómu zvýšenej črevnej priepustnosti je veľmi dôležité. Zvýšená priepustnosť čreva môže významne vplývať na psychický stav človeka (náladovosť, úzkosť, depresia, schizofrénia a iné). Môže byť spúšťačom mnohých ochorení, ako napríklad zápalové ochorenia čriev, ekzémy, migréna, celiakia.

viac info >>


Dychový laktózo-tolerančný test –praktické pokyny

je bezbolestný, neinvazívny test, ktorým možno diagnostikovať laktózovú intoleranciu na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu, vznikajúceho v dôsledku poruchy absorbcie laktózy ( mliečneho cukru) v čreve, obyčajne z dôvodu nedostatočnej tvorby enzýmu laktázy.

viac info >>


ZVÝŠENEJ INTESTINÁLNEJ PERMEABILITY SYNDRÓM – ZIPS (priepustné črevo)

Nesprávna životospráva, častá konzumácia liekov, konzumácia všadeprítomných škodlivých aditív, fyziologický a psychologický stres nepriaznivo ovplyvňujú tráviaci systém. V dôsledku pôsobenia „stresorov“ je narušený črevný mikrobióm, dochádza k premnoženiu patologických kmeňov (SIBO – Small Intestine Bacteria Overgrowth) a následne k zvýšenej črevnej priepustnosti (zvýšenej intestinálnej permeability syndróm – ZIPS) . Črevná stena slúži ako bariéra, ktorá chráni telo pred toxínmi, agresívnymi metabolitmi patologickej mikroflóry a inými škodlivými látkami. Pokiaľ je táto bariéra narušená, dochádza k úniku toxínov a zápalových mediátorov, čo je spojené s radom zápalových, autoimunitných a funkčných porúch. V súčasnosti je známe, že ZIPS a SIBO môžu významne vplývať na psychický stav človeka (náladovosť, úzkosť, depresia, schizofrénia, Alzheimerova choroba a i.) preto je nutné vyšetrovať stav slizničnej bariéry.

viac info >>


DYCHOVÝ TEST NA SIBO – prebieh vyšetrenia

Prístroj zapneme. Prebehne automatická kalibrácia. Asi po minúte prejde do pracovného režimu. Do prístroja zasunieme plastový nástavec so zastrčeným hygienickým náustkom (trubičkou). Na displeji spustíme 15-sekundové odpočítavanie na zadržanie dychu. Pacient sa zhlboka nadýchne a zadrží dych. Po zaznení signálu pacient nenásilne vydýchne celý obsah svojich pľúc do náustka, približne počas 5-10 sekúnd. Čas výdychu nie je dôležitý, ani jeho rýchlosť, ale podstatné je vyprázdniť celý obsah pľúc. Prístroj zobrazí množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Toto meranie je nultým meraním testu a nameraná hodnota sa zaznačí ako pacientova základná hodnota (base line) v nultej minute testu.

viac info >>


Dychový test na SIBO – pokyny pre pacienta

je bezbolestný, dychový, test ktorým možno diagnostikovať bakteriálne prerastanie v tenkom čreve na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu.

viac info >>


Dychový test na SIBO – pokyny pre lekára

je bezbolestný, dychový, neinvazívny test, ktorým možno diagnostikovať bakteriálne prerastanie v tenkom čreve na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu, vznikajúceho v dôsledku fermentácie laktulózy baktériami v tenkom čreve.

viac info >>


Stres a dôraz na psychosomatiku
Nie je mnoho lekárov-špecialistov, ktorí by so svojimi pacientmi cielene riešili stres a kládli dôraz na psychosomatiku. Súvisí to vo vašom prípade aj s tým, že alergie sú so stresom a psychikou akou takou previazané viac než iné ochorenia? Nehovoril by som o strese, ale skôr o zrýchlenom životnom štýle, akým žijeme posledných desať-dvadsať rokov. Samotný stres je len bežná psycho-fyzická reakcia a pokiaľ trvá primeranú, teda kratšiu dobu, slúži ako aktivizácia organizmu na zvýšenie výkonnosti.

viac info >>