Merkapto mix

Mercapto mix

Merkapto mix pri kontakte s Vašou kožou môžu spôsobiť dermatitídu. Niekedy môže trvať dlhší čas (niekoľko dní), kým sa objavia príznaky. Príznaky môžu byť začervenanie, svrbenie, opuchnutie a tvorba pľuzgierov.

Krátkodobý alebo náhodný kontakt by nemal predstavovať problém.

Merkapto mix je zložený z nasledujúcich 3. zlúčenín:

– N-cyklohexyl-2-benzotiazol sulfenamid (CBS)

– 2,2´-dibenzotiazyl disulfid (MBTS)

– Morfolinyl merkaptobenztiazol (MBS)

Do kontaktu s týmito látkami môžete prísť pri používaní alebo nosení gumených predmetov v práci alebo doma. Merkapto mix a jeho zložky sa často nachádzajú v pracovnej a atletickej obuvi vyrobenej z gumy, ktorá tieto látky obsahuje.

Kde sa zložky merkapto- nachádzajú?

Tieto chemikálie sú pridávané do gumy ako akcelerátory pred vulkanizáciou a podobne ako tiuramy, sú prítomné vo všetkých gumárenských produktoch. Medzi zdroje alergénov patria gumené rukavice, držadlá, masky, elastické obväzy, kozmetické špongie ale aj negumové výrobky ako rezné kvapaliny, pomády, chladiace zmesi, fungicídy, adhezíva a veterinárne lieky.

Príklady výrobkov:

Priemyselné a bezpečnostné predmety vyrobené z gumy: obuv, čižmy, ochranné okuliare, masky, ochranné slúchadlá na uši, adhezíva, podložky, respirátory, rukavice, zástery, hadice, izolátory a ochranné pokrievky.

Kancelárske produkty: gumy (na gumovanie), podložky.

Zdravotnícke predmety: chirurgické rukavice, masky, gumené plachty, zubná priehradka, anestetické príslušenstvo, plášte a hadičky.

Športové predmety: plavky, neoprénové obleky, sandále, čižmy, masky, rakety a golfové palice.

Predmety v domácnosti: elastické obväzy, slúchadlá, masky, kondómy, hračky, elastické predmety.

Ako sa vyhnúť zložkám merkapto-?

Vyhýbajte sa gumeným predmetom v práci, doma, v aute. Používajte predmety vyrobené z alternatívnych materiálov ako vinyl, plast, koža, drevo alebo textil. Na manipuláciu gumených predmetov používajte vrstvu látky alebo plastové predmety, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu. Používajte rukavice vyrobené z textilu alebo kože.

Poskytnite informácie Vášmu lekárovi / lekárnikovi, že ste alergický/á na zložky merkapto a žiadajte používanie produktov bez obsahu tejto substancie alebo iných alergénov, ktoré môžu spôsobiť reakciu.

Načo si treba dávať pozor?

Vyhýbajte sa látkam zo zmesi merkapto alebo týmto zložkám:

• N-Cyclohexylbenzothiazyl-sulfenamide

• Dibenzothiazyl disulfide

• Morpholinylmercaptobenzothiazole

Je možné že môžete reagovať aj na iné látky používané v gumených výrobkoch ako sú tiuramy, karbamáty a merkapto zmesy.