Pokyny pre pacientov pred vyšetrením NIOX – FeNO:
  • Optimálne je 2 hodiny pred vyšetrením nejesť a nepiť.
  • Pred meraním FENO je dobré hodinu necvičiť.
  • 24 až 48 hodín pred vyšetrením neužívať protizápalové lieky, predovšetkým inhalované steroidy
  • Neužívať 2 a viac hodín pred meraním žuvačku ani cukríky, nefajčiť

Bežná diagnostika astmy má jednu nevýhodu – nedokáže priamo zistiť špecifický zápalový proces v dýchacích cestách. V súčasnosti je však k diospozícii nový druh diagnostiky známy, ako Niox. Ide o test pri ktorom sa do prístroja vydýchne vzduch z pľúc a tento vzduch sa analyzuje. Vo vydychovanom vzduchu sa dá merať plyn NO (oxid dusnatý) a na základe tohto merania za určí, či je astma pod kontrolou, alebo ju treba liečiť.

Diagnostika vydychovaného oxidu dusnatého, teda NO je najnovšou diagnostickou metódou. Meranie vydychovaného NO (tiež FENO, z angl. Fractional Exhaled Nitric Oxide) meria zápal v dýchacích cestách, čo je základnou príčinou astmy. V skutočnosti meria špecifický typ zápalu, na ktorý môže lekár reagovať upravením liečby a tak zlepšiť zdravotný stav pacienta. Pacienti trpiaci astmou dostanú týmto testom pravdepodobne najlepšiu možnú liečbu.

Rozhodnutie lekára o vhodnej liečbe pacienta bolo donedávna založené na symptómoch a jednoduchých testoch, ktoré len čiastočne poskytovali obraz o ochorení. Tieto testy boli pre pacienta nepohodlné, nepraktické a pomalé. Výsledkom niektorých takýchto testov bolo, že ľudia, ktorí liečbu potrebovali ju nedostali alebo ju nemali nastavenú správne. Test NO dokáže dať lekárovi informáciu, pre ktorých pacientov bude alebo nebude liečba kortikosteroidmi efektívna.

NO je chemický vzorec oxidu dusnatého, plynu, ktorý je produkovaný bunkami nachádzajúcimi sa vo vnútornej stene dýchacích ciest. Pri zápale dýchacích ciest epitelové bunky priedušiek produkujú viac NO ako pri normálnom stave. Tento efekt je základom merania vydychovaného NO. Množstvo NO vo vydýchnutom vzduchu teda ukazuje stupeň zápalu v pľúcach. Inými slovami, vysoká hladina NO znamená prítomnosť zápalu.

Analýza vydychovaného NO je veľmi cenná a zaujímavá, pretože dokáže dobre predpovedať aký liečebný postup bude pacientovi najlepšie vyhovovať. Vydychovaný NO úzko súvisí s typom astmy zapríčinenej alergénmi. Analýza vydychovaného NO je tiež veľmi presná a citlivá. Dokáže zistiť zápal aj v prípade, keď nie sú prítomné žiadne symptómy. Tiež dokáže snímať zmeny stupňa zápalu bezprostredne po vystavení alergénom. To nedokáže žiaden iný test. Znamená to aj, že lekár môže veľmi rýchlo nastaviť pacienta na kortikosteroidy ak sú hladiny vydychovaného NO vysoké alebo prispôsobiť liečbu pri zmenách hladín. Lekár dokáže týmto spôsobom monitorovať ako u pacienta zaberá liečba počas istého obdobia.