Nové smernice pre alergiu na arašidy5. januára 2017 boli predstavené nové smernice Národného inštitútu pre alergie a infekčné ochorenia v USA (NIAID), ktoré umožňujú skoré zavedenie arašidy obsahujúce potraviny do jedálnička dojčiat, čo môže viesť k znižovaniu výskytu alergie na arašidy ( v USA zomrie ročne na alergickú reakciu na arašidy v priemere 50 deti – poznámka prekladateľa).

Rodičia detí s vysokým rizikom vzniku alergie ( viď iné naše články, napr. obaja rodičia trpia na ťažšie formy alergických ochorení) môžu od dnes urobiť preventívny krok aby nevznikla alergia na arašidy (jedna z najčastejších potravinových v USA, u nás to je inak pozn. prekladateľa), tým že zavedú arašidy (výrobky z arašidov) do jedálnička dojčaťa od 4 mesiacov veku.(Tonya Winders).

Napriek tomu, znova upozorňujú rodičov rizikových detí, zavádzať výrobky z arašidov do jedálnička skôr ako sa neporadia s certifikovaným špecialistom pre alergiológiu, ktorí môže na proces dohliadať a monitorovať výsledky.

Nové smernice sú doplnkom k smerniciam z roku 2010 ( Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States).

Čo hovoria:

  • Deti s ťažkou formou atopického ekzému, alergie na vajce alebo obe súčasne majú vysoké riziko vzniku alergie na jedlo obsahujúce arašidy, napr. arašidové maslo. U nich sa dá redukovať riziko vzniku tejto alergie medzi 4-6 mesiacom veku. Tieto deti musí najprv vidieť alergológ a otestovať prípadnú prítomnosť alergie na arašidový alergén. Až potom určí či sa môžu výroby z arašidov zaviesť do jedálnička dojčaťa.
  • Deti s ľahšou alebo stredne ťažkou formou atopického ekzému môžu začať konzumovať výrobky z arašidov od 6-tich mesiacov veku, aby znížili riziko vzniku arašidovej alergie. Tieto deti nemusia predtým navštíviť alergológa a môžu začať konzumovať výrobky z arašidov doma.
  • Deti bez známok atopického ekzému alebo alergie na vajíčka môžu potraviny obsahujúce arašidy začať konzumovať spolu aj s inou tuhou stravou, podľa zvyklostí v rodine a podľa tradícii. Tieto deti tiež nemusia byť predtým vyšetrené alergológom.
  • Potraviny obsahujúce arašidy by nemali byť zavedené do jedálnička ako prvé z všetkých ostatných potravín. Tiež ich začať dieťaťu dávať keď nie je choré.
  • Nikdy nedávajte dieťaťu celý arašidový orech lebo hrozí vdýchnutie a zadusenie.

Upozornenie pre čitateľov. Toto sú smernice pre USA. Bez poradenia sa s lekárom nenasledujte tieto odporučenia.  Slúžia len na informáciu čitateľov (poznámka prekladateľa).
Preklad: MUDr. Boris Hruškovič, podľa zdrojov NIAID, Allerga and Asthma network.