Chróm

Chrome

Chróm pri kontakte s Vašou kožou môžu spôsobiť dermatitídu. Niekedy môže trvať dlhší čas (niekoľko dní), kým sa objavia príznaky. Príznaky môžu byť začervenanie, svrbenie, opuchnutie a tvorba pľuzgierov.

Krátkodobý alebo náhodný kontakt by nemal predstavovať problém.

Chróm a chróman sa prirodzene nachádzajú v prostredí, vrátane pôdy a vody. Bežne sa nachádzajú v produktoch vyrobených z chrómu a nehrdzavejúcej ocele, v cemente a koži.

Kde sa chróm nachádza?

Chróm je jedným z najrozšírenejších kovov. Rozlišuje sa trojmocný (Cr3+) a šesťmocný (Cr2O-7) chróm. Trojmocný chróm sa do kože dostáva ťažko a viaže sa na bielkoviny na povrchu kože, zatiaľ čo šesťmocný sa do kože dostane ľahko, ale ťažšie sa viaže na bielkoviny. Na bunkovej úrovni organizmus vytvára alergie na oba typy chrómu.

Hlavným zdrojom kontaktnej precitlivenosti na chróm je cement. V poslednom období sa registruje pokles jej výskytu, najmä v súvislosti s rozširujúcou sa výrobou cementu obsahujúceho sulfid železnatý, ktorý redukuje hladinu šesťmocného chrómu. Ďalšími potenciálnymi zdrojmi sú farbená koža, antikorózna farba, nehrdzavejúca legovaná oceľ (spolu s niklom a železom), impregnačné látky na drevo, hlavičky zápaliek, chladiace a galvanizačné zmesi, odmasťovadlá, zváranie, tlačiarenstvo, lepidlá, vnútorná vrstva boilerov, magnetofónové pásky, pokovovanie, vytvrdzovače a živice používané v leteckom priemysle, zjasňovače bielizne a čistiace prostriedky.

Chróm v chromočinenej koži možno nahradiť hliníkom, v žiaruvzdorných materiáloch na vymurovanie rotačných pecí vo výrobe cementu výrobkami bezchromitými so spinelom hlinitým.

Príklady výrobkov:

V práci: konštrukčné materiály ako cement, malta, betón, tehly, sadra a sadrokartón, výroba kože, pigmenty vo farbách, rezný olej, inhibítory korózie, oleje, palivá, oleje na vŕtanie, plášte pri práci pri vysokoteplotných peciach, pyrotechnika, tlačiarenský atrament, výroba chrómových zliatin a nehrdzavejúcej ocele, ortopedické a dentálne implantáty, dentálne protézy, výroba drevných konzervantov, zelené farbivá používané v plsti a textile, výpary pri zváraní chrómových zliatin, chirurgické šitie.

V domácnosti: ortopedické a dentálne implantáty, dentálne protézy, kožené výrobky vrátane obuvi, čižiem, rukavíc, pigmenty v atramentoch a farbách, konštrukčné materiály ako cement, malta, betón, tehly, sadra a sadrokartón, zelené farbivá používané v plsti a textile, make-up, potraviny a vitamínové doplnky, opracované drevo, materiály na opravy v domácnosti.

Ako sa vyhnúť chrómu?

Alergická reakcia na chróm sa môže časom zhoršiť a môže byť až chronická. Preto je dôležité predchádzať styku s chrómom a chrómanmi, predchádzať inhalácií výparov a zabrániť, aby sa chróm nedostal na oblečenie.

Nepoužívajte výrobky, ktoré obsahujú chróm. V prípade, že výrobok neobsahuje informácie o zložení, vyhľadajte informácie o zložení na internete alebo kontaktuje výrobcu.

Predchádzajte styku s popolom a namiesto zápaliek používajte radšej zapaľovač.

Nepoužívajte činenú kožu okrem kože, kde sa použila rastlinná trieslovina.

Ak potrebujete prísť do styku s chrómom, používajte ochranné rukavice. Rukavice vyrobené z vinylu, prírodnej alebo syntetickej gumy sú vhodné na prácu s chrómom alebo s niektorými jeho zlúčeninami.

Poskytnite informácie Vášmu lekárovi / lekárnikovi, že ste alergický/á na chróm a žiadajte používanie produktov bez obsahu tejto substancie alebo iných alergénov, ktoré môžu spôsobiť reakciu.

Načo si treba dávať pozor?

Vyhýbajte sa týmto látkam:

• Potassiumdichromate alebo dipotassium dichromate (alebo bichromate)

• Zlúčeniny chrómu

• Chrómové soli