Inovatívny test na zápal dýchacích ciest ja na dobrej ceste dramaticky zmeniť manažment ochorení dýchacích ciest akým je astma. Na rozdiel od súčasných meraní založených na monitorovaní symptómov a funkčnosti pľúc, čiastkový vydychovaný NO (FENO – fractional exhaled nitric oxide) je analyzovaný na základe zápalu dýchacích ciest, čo je vlastná príčina astmy. Výsledkom je usmernenie lekára na najvhodnejší liečebný plán.

Okrem diagnostickej úlohy, FENO je tiež veľmi užitočný ako monitorovací nástroj, pretože dokáže analyzovať citlivosť pacienta na liečbu. Môže byť tiež použitý na monitorovanie priebehu ochorenia.

Už dlhú dobu je potreba lekárov na priamy, jednoducho použiteľný a presný nástroj na stanovenie zápalu dýchacích ciest. FENO spĺňa túto potrebu. Je jednoduchý a efektívny.

Výhody FENO

Testovanie FENO je prvá neinvazívna a jednoducho použiteľná metóda na meranie zápalu priedušiek. Predtým ako bolo použité testovanie FENO, jedinými metódami na zistenie zápalu boli indukované spútum, bronchiálna laváž a biopsia, ktoré boli viac invazívne, vykonávali sa zriedka, cenovo nepriaznivé a v konečnom dôsledku nepríjemné pre pacienta.

Výhody pre pacienta:

 • Rýchly a jednoduchý test
 • Neinvazívna metóda
 • Zlepšuje kontrolu astmy
 • Zmenšuje užívanie nepotrebných kortikosteroidov
 • Predpovedá astmatický záchvat

Výhody pre lekára:

 • Rýchla, jednoduchá a neinvazívna metóda
 • Okamžité výsledky
 • Zlepšuje diagnostiku ochorenia
 • Predpovedá citlivosť na kortikosteroidy
 • Monitoruje pacienta aj pri nedodržiavaní liečby
 • Pomáha nastaviť dávky kortikosteroidov pre optimálnu liečbu
 • Predpovedá astmatický relaps

Klinické výhody:

 • Zlepšuje manažment astmy
 • Zlepšuje pacientove výsledky
 • Zostavuje výsledky o zápalových ochoreniach dýchacích ciest pomocou zozbieraných dát
 • Znižuje výdaje
 • Zvyšuje prestíž kliniky, ambulancie, v použití najnovšieho a veľmi efektívneho nástroja na manažment astmy