Chinolín mix

Quinoline mix

Chinolín mix pri kontakte s Vašou kožou môže spôsobiť dermatitídu. Niekedy môže trvať dlhší čas (niekoľko dní), kým sa objavia príznaky. Príznaky môžu byť začervenanie, svrbenie, opuchnutie a tvorba pľuzgierov.

Krátkodobý alebo náhodný kontakt by nemal predstavovať problém.

Chinolín mix pozostáva z nasledujúcich substancií:

– cliochinol

– chlorchinadol

Chinolíny sú skupina syntetických antibakteriálnych látok, ktoré sa môžu použiť spolu s kortikosteroidmi na liečbu kožných infekcií ako sú ekzémy, atletická noha, tinea cruris a kožné plesne. Môžu byť použité aj na liečbu gastrointestinálnych a vaginálnych infekcií.

Kde sa chinolín mix nachádza?

Cliochinol – nachádzal sa vo vazelíne, bol nahradený zmesou cliochinolu a chlorchinadolu. Obe substancie majú antibakteriálny a fungicídny účinok a sú používané v krémoch a mastiach s antimikrobiálnym účinkom.

Používajú sa zväčša v 3 % koncentrácií a často sa kombinujú s lokálnymi kortikosteroidmi. Cliochinol sa používa tiež na perorálne použitie. V lekárenskej terminológií sa používa viacero synoným: chloroiodoquine, cliochinolum, iodochlorhydroxyquin, iodochlorhydroxyquinoline, 5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol (Vioform).

Príklady výrobkov:

V práci sa môže chinolín mix vyskytovať ako fungicídum alebo ako antibakteriálny prípravok.

V domácnosti sa môže nachádzať vo voľne dostupných liečivách a tiež aj v liečivách na lekársky predpis. Medzi ne môžu patriť antibiotické a fungicídne krémy, vody a masti a tiež aj antibakteriálne náplasti.

Ako sa vyhnúť mixu chinolínu?

Skontrolujte svoje kožné antibakteriálne prípravky, či sa v nich nenachádzajú zložky chinolín mixu.

Ak kupujete produkt s ktorým prídete do styku s kožou, dôkladne skontrolujte jeho obsah. V prípade, že nie ste si istý, kontaktujte Vášho lekára alebo výrobcu.

Poskytnite informácie Vášmu lekárovi / lekárnikovi, že ste alergický/á na zložky chinolín mixu a žiadajte používanie produktov bez obsahu tejto substancie alebo iných alergénov, ktoré môžu spôsobiť reakciu.

Načo si treba dávať pozor?

Vyhýbajte sa týmto látkam:

• Clioquinol

• Chlorquinaldol

• Chloriodoquin

• Iodochlorhydroxyquin

• Sterosan

• Vioform