Diety pri Astme

Otázka: môžu niektoré potraviny zhoršovať, alebo vyvolať príznaky astmy? Existujú potraviny ktorým by som sa mal/mala vyhnúť keď mám diagnostikovanú astmu.

„Vedecké, klinické štúdie nepoukazujú jednoznačne na súvislosť medzi určitými potravinami a zhoršovaním astmy, ale napriek tomu tu existujú veľmi dôležité odporúčania čo sa týka potravín, ktoré by sme si mali zapamätať keď už máme astmu.