PRED VSTUPNÝM VYŠETRENÍM JE NUTNÉ PRIPRAVIŤ SI:

 • výmenný  lístok od odosielajúceho lekára s uvedením(popisom) problému, od 1.1.2017 nie je možné
  pacienta bez výmenného lístka (s dátumom vydania pred návštevou u nás) vyšetriť, jedine za plnú úhradu všetkých realizovaných výkonov !

  • Výmenný lístok
   Odporúčanie všeobecný lekár uvedie údaje: osobné údaje pacienta (meno,priezvisko,dátum narodenia,rodné číslo,bydlisko a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy)
   - identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne
   - identifikačné údaje poskytovateľa
   Stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, špecializačný odbor, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.

   Odporúčanie sa vystaví ručne z
   Dôvodu nefunkčnosti technických zariadení alebo pri poskytovaní ZS formou návštevnej služby v domácom prostredí.
   Odporúčanie sa nevyžaduje
   - do 24hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby,ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
   - v prípade dispenzarizácie,
 • zdravotnú kartu od obvodnej lekárky alebo správu s popisom doterajších ochorení a liečbe,
 • ak Vám boli robené akékoľvek vyšetrenia(odbery, výtery, rtg a pod.) je potrebné priniesť nálezy,
 • ak ste boli v evidencií u iného alergológa, je potrebné zabezpečiť si od neho výpis zo zdravotnej dokumentácie,
 • ak užívate lieky na alergiu (antihistaminíka) je potrebné 5 dní pred vyšetrením ich vysadiť kvôli kožným testom
 • byť dostatočne zavodnený tekutinami
 • možnosť ľahkých raňajok
 • dôležité je byť zdravý, bez užívania antibiotík.
pred podaním alergénovej liečby:
 • pri chorobe alebo alergických prejavoch sa injekcie nepodávajú! Je potrebné telefonicky, mailom alebo osobne nahlásiť danú skutočnosť,
 • pravidelne užívať antihistaminiká pred podaním,
 • po každej injekcií sa čaká 30 minút v čakárni lekára,
 • byť vo fyzickej a psychickej pohode,
 • najedený, zavodnený a bez stresu,
 • pacient nesmie svojvoľne prerušiť liečbu z akýchkoľvek dôvodov bez konzultácie lekára (ohrozujete si svoju bezpečnosť),
 • v prípade , ak pacient užíva lieky na srdce a krvný tlak, je povinný túto skutočnosť nahlásiť!!!
pred kožnými testami:
 • mať 5 dní vysadené akékoľvek  predpísané alebo voľno predajné antihistaminiká ( lieky, ktoré tlmia alergické prejavy),
 • neužívať lieky na spanie alebo upokojenie, prípadne skonzultovať vysadenie liekov s lekárom
 • nekrémovať predlaktia (vzniká mastná koža a testovanie nie je objektívne)
inštrukcie prípravy dieťaťa (pacienta) pred odberom krvi:
 • dieťa je potrebné pripraviť psychicky(oboznámiť ho s výkonom vopred),
 • ak je dieťa pred  plánovaným odberom choré, berie ATB liečbu, je potrebné prísť na odber minimálne 14 dní po dobratí liečby, vhodné je zavolať si vopred a dohodnúť sa,
 • dostatočne dieťa zavodniť tekutinami,dať mu najesť,
 • ak býva dieťaťu zle , je vhodné upozorniť personál vopred a odber vykonávať po ležiačky

Pre informáciu o výsledkoch, zaslanie receptu, objednanie, zmena a rušenie termínov len e-mailom: recepcia@imuno-alergo.sk

Objednať na vyšetrenie

Všetkých pacientov objednávame e-mailom: recepcia@imuno-alergo.sk