PRED VSTUPNÝM VYŠETRENÍM JE NUTNÉ PRIPRAVIŤ SI:

 • výmenný  lístok od odosielajúceho lekára s uvedením(popisom) problému, od 1.1.2017 nie je možné
  pacienta bez výmenného lístka (s dátumom vydania pred návštevou u nás)
  vyšetriť, jedine za plnú úhradu všetkých realizovaných výkonov !
 • zdravotnú kartu od obvodnej lekárky  alebo správu s popisom doterajších ochorení a liečbe,
 • ak Vám boli robené  akékoľvek vyšetrenia(odbery, výtery, rtg a pod.) je potrebné priniesť nálezy,
 • ak ste boli v evidencií u iného alergológa, je potrebné zabezpečiť si od neho výpis zo zdravotnej dokumentácie,
 • ak užívate lieky na alergiu (antihistaminíka) je potrebné 5 dní pred vyšetrením ich vysadiť kvôli kožným testom
 • byť dostatočne zavodnený tekutinami
 • možnosť ľahkých raňajok
 • dôležité je byť zdravý, bez užívania antibiotík.
pred kontrolou:
 • akúkoľvek zmenu zdravotného stavu  (liečba antibiotikami, zmena liečby, v prípade hospitalizácie správu o prepustení) podložiť lekárskou správou ,
 • každú zmenu údajov (zmena zdravotnej poisťovne, bydliska, či kontaktných údajov) je potrebné hlásiť pri návšteve sestre!
 • po chorobe alebo počas nej, nie je vhodná návšteva,
 • v prípade, že sa na termín neviete dostaviť, je nutné poskytnúť nám túto informáciu minimálne 48 hodín vopred emailom alebo telefonicky,
pred podaním alergénovej liečby:
 • pri chorobe alebo alergických prejavoch sa injekcie nepodávajú! Je potrebné telefonicky, mailom alebo osobne nahlásiť danú skutočnosť,
 • pravidelne užívať antihistaminiká pred podaním,
 • po každej injekcií sa čaká 30 minút v čakárni lekára,
 • byť vo fyzickej a psychickej pohode,
 • najedený, zavodnený a bez stresu,
 • pacient nesmie svojvoľne prerušiť liečbu z akýchkoľvek dôvodov bez konzultácie lekára (ohrozujete si svoju bezpečnosť),
 • v prípade , ak pacient užíva lieky na srdce a krvný tlak, je povinný túto skutočnosť nahlásiť!!!
pred kožnými testami:
 • mať 5 dní vysadené akékoľvek  predpísané alebo voľno predajné antihistaminiká ( lieky, ktoré tlmia alergické prejavy),
 • neužívať lieky na spanie alebo upokojenie, prípadne skonzultovať vysadenie liekov s lekárom
 • nekrémovať predlaktia (vzniká mastná koža a testovanie nie je objektívne)
inštrukcie prípravy dieťaťa (pacienta) pred odberom krvi:
 • dieťa je potrebné pripraviť psychicky(oboznámiť ho s výkonom vopred),
 • ak je dieťa pred  plánovaným odberom choré, berie ATB liečbu, je potrebné prísť na odber minimálne 14 dní po dobratí liečby, vhodné je zavolať si vopred a dohodnúť sa,
 • dostatočne dieťa zavodniť tekutinami,dať mu najesť,
 • ak býva dieťaťu zle , je vhodné upozorniť personál vopred a odber vykonávať po ležiačky