Reštaurácie čakajú kontroly úradov verejného zdravotníctva

Od decembraminulého roku začala platiť povinnosť uvádzať alergénynajedálnych lístkoch. Reštaurácie sa môžupripravovať nakontroly.

BRATISLAVA. Ľudia, ktorí sú alergickí na niektoré druhy potravín, majú právo očakávať informáciu o obsahu alergénov na jedálnom lístku. Regionálne úrady zdravotníctva si preto v najbližšom období na reštaurácie a bufety posvietia. V Čechách tak už urobili a januárové kontroly nedopadli vždy priaznivo. Informácia o alergénoch môže byť uvedená rôznym spôsobom, priamo na jedálnom lístku, vyvesením na viditeľnom mieste v prevádzke alebo ju možno podať ústne zákazníkovi pri objednávke. Táto povinnosť však nie je splnená, ak zákazník dostane informáciu až na svoju výslovnú žiadosť. Za neuvádzanie alergénov hrozí pokuta 1000 až 500-tisíc eur. Pri opakovanom porušení sa zdvojnásobuje. Pri 1032 kontrolách v Čechách zistili v januári 132 pochybení. Úrad verejného zdravotníctva zatiaľ nemá informáciu, či u nás už kontroly prebehli. Vykonávajú ich totiž regionálne úrady verejného zdravotníctva a tie podľa hovorkyne Lenky Skalickej nemajú povinnosť oznamovať hneď ústrediu výsledky. „Úradná kontrola označovania vrátane označovania alergénov v potravinách či už balených, alebo nebalených sa vykonáva priebežne celý rok podľa viacročného plánu úradných kontrol aktualizovaného vždy na príslušný rok,“ povedala Skalická.

Alergény môžu alergikovi spôsobiť šok alebo až smrť.

Kontrola v decembri Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania sú povinní uvádzať alergény na jedálnych lístkoch od 13. decembra minulého roku. Posledná kontrola, od 5. do 15. decembra minulého roku, sa zamerala na vianočné trhy. „Pri tejto kontrole neboli zistené nedostatky v označovaní alergénov,“ povedala Skalická. Zo správy hlavného hygienika Ivana Rovného vyplýva, že kontrola sa zamerala skôr na hygienu, prípravu, manipuláciu a podávanie pokrmov, alergény nespomína. Viaceré reštaurácie uvádzali alergény v pokrmoch už pred platnosťou zákona. V ponuke jedál jedného z hotelov sme našli vymenované alergény, ako vajcia, ryby arašídy, sóju, mlieko, orechy, zeler. Podľa alergiológa Borisa Hruškoviča má alergiu na potraviny 5 – 8 percent populácie. Alergény sú hlavne bielkoviny kravského mlieka, vajce, orechy, kôstkové ovocie. „Alergikovi môžu spôsobiť šok alebo až smrť. Najmiernejší a najčastejší prejav je tzv. orálny alergický syndróm, napríklad svrbenie v ústach po jablku.“ V neoznačovaní alergénov vidí obrovský problém. „Problém sú najmä skryté alergény pri výrobných procesoch.“
autor: Iris Kopcsayová

Alergény na jedálnom lístku
Alergény na jedálnom lístku