K typickým prejavom astmy patrí: kašeľ, dýchavica, pískoty a pocit napätia v hrudníku. U detí navyše býva únavnosť, zvýšená podráždenosť, nechuť ku hre, či inej pohybovej aktivite. Prejavy môžu byť vyprokované aj podnetmi, ktoré nie sú alergénmi, avšak dráždia zapálené dýchacie cesty:

1. Fajčenie – aktívne / pasívne
2. Znečistenie/vlastnosti atmosféry
– vonkajšie prostredie
– priemyselný smog (oxid siričitý na pevných časticiach) – vrátane výfukových plynov
– fotochemický smog (ozón, oxidy dusíka)
– vysoká vhlkosť (hmla)
– chladný vzduch
– vnútorné prostredie
– splodiny varenia zemným plynom
– splodiny horenia tuhých paláv (drevo, uhlie, vykurovací olej)
– vnútorné zariadenia bytov
3. formaldehyd (lepidlá, peny…)
4. izokyanát (farbivá)
5. iné ochodenia
– infekcie
– vírusové
– baktérie
– gastroezofágový reflux
– obezita
– ischemická choroba srdca
6. Lieky
– niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku
– niektoré lieky proti bolesti a zvýšenej teplote
7. zrýchlená dýchanie
– telesná námaha
8. Emocionálny stres
Prejav astmy
Po spoznaní príčin bronchiálnej astmy, ktorou je zápal, vieme, že liečba ochorenia musí byť dlhodobá a pravidelná – a to aj v prípade, že pacient nemá žiadne ťažkosti. Zápal totiž v prieduškách pretrváva a len protizápalová liečba ho tlmí natoľko, aby nevyvolával príznaky. Hovorím, že astma je príčine kontrolovaná. Po vynechaní liečby zápal vzplanie vždy nanovo. Neliečený, alebo zle liečený astmatik sa po určitej dobe dostane do štádia, kedy sú jeho dýchacie cesty nenávratne poškodené.