Ročný balík KLASIC

Názov a frekvencia realizovaných úkonov 200,-€  |  EU 230,- eur
kontrola na presný termín a čas 1x ročne 3x ročne
antibakteriálny filter na spirometriu 3x ročne
bakteriologické vyšetrenie a zápalové parametre
nerealizované u VLD, VLDL
(výtery, chlamýdie,mykoplazmy…)
3x ročne
zobrazovacie vyšetrenia
(RTG, CT, MR) nerealizované
u VLD, VLDL a orgánových
špecialistov
3x ročne
spirometria, 3x ročne
kožné testy, inhalačné 1x ročne (potravinové testy – Dôvera 30,-)
štandardné imunologické odbery + (doplácanie Vitamín C, Vitamín D, DAO) 3x ročne

 


platný od 6.2.2024
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti IMUNO – ALERGO s.r.o. so sídlom Nejedlého 69, Bratislava 841 02, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 29768/B, IČO: 35 866 837