Ročný balík eRecepcia

neobsahuje presný čas kontroly návštevy lekára

 

  1. elektronická komunikácia: plánovanie termínov kontrol, kožných testov, spirometria a odberov
  2. SMS notifikácia ohľadom dátumu kontroly
  3. e-mailová komunikácia (max. 2 x mesačne)
  4. e-recepty (1 x mesačne, nutnosť vybratie v lekárni do 7 dní)
eRecepcia
70,- €   |  EU 90,- eur

 


platný od 6.2.2024
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti IMUNO – ALERGO s.r.o. so sídlom Nejedlého 69, Bratislava 841 02, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 29768/B, IČO: 35 866 837