Celosvetová pandémia koronavírusu dramatickým spôsobom zasiahla do života ľudí a neustále sa zvyšujúce počty infikovaných a obetí viedli k mnohým radikálnym opatreniam s cieľom zastaviť tento hrozivý trend. Svetielkom na konci tunela sa ukazuje byť očkovanie proti SARS-CoV-2. Významnú úlohu v znižovaní dôsledkov tejto infekcie zohrávajú aj možnosti podpornej liečby, pričom jednou z nich je intravenózne podanie vysokých dávok vitamínu C.

O pozícii intravenózneho vitamínu C v prevencii a liečbe infekčného ochorenia vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 boli vydané aj terapeutické odporúčania podľa rakúskeho Konsenzuálneho dokumentu o prevencii a liečbe infekcie SARS-CoV-2 (autori L. Brehdinger, R. Kieef, R. Poglitsch, C. Prӧl a M. Selim). Ako uvádzajú, koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje akútne infekčné ochorenie pľúc – akútny respiračný syndróm, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v decembri 2019 v čínskom meste Wuhan. Okrem pľúc môžu byť postihnuté aj mnohé ďalšie orgány (pečeň, srdce, cievny systém, obličky, tenké črevo, CNS a semenníky). Jeho inkubačná doba je maximálne 14 dní, s nástupom infekčnosti až 2,5 dňa pred nástupom príznakov, s reprodukčným číslom 1,4 – 5,7. V porovnaní s chrípkou vedie COVID-19 k vyššiemu podielu pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu a má vyššiu hospitalizačnú letalitu. Mierny/asymptomatický priebeh ochorenia má cca 80 % pacientov, 14 % má ťažký priebeh, asi 5 % je v akútnom ohrození života a letalita dosahuje 0,4 – 3 %.

Ako uvádza konsenzuálny dokument, predovšetkým na začiatku infekcie sú na obranu proti infekcii potrebné veľké množstvá vitamínu C, aby imunitný systém dokázal primerane reagovať na patogény, napríklad vírusy. Koncentrácie vitamínu C v bunkách imunitného systému preto v priebehu niekoľkých hodín klesnú približne o polovicu. Keď sa vitamín C v dostatočných množstvách nedoplní, môže to viesť k jeho akútnemu deficitu, s negatívnym vplyvom na obranné mechanizmy organizmu, pretože vitamín C je pre funkčný imunitný systém nevyhnutný. Vitamín C sa musí podávať intravenózne (infúziou) v dostatočne vysokej dávke hneď na začiatku infekcie. Parenterálna aplikácia vitamínu C je kľúčová na dosiahnutie vysokých farmakologických koncentrácií v plazme. Na viacerých klinikách v Číne, USA, Kanade a Taliansku sa vysoké dávky i.v. vitamínu C (10 – 20 g/infúzia) úspešne podávali a podávajú pacientom s ochorením COVID-19 (tab. 1).

Tab. 1: Štúdie s použitím infúzií vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19
Tab. 1: Štúdie s použitím infúzií vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19
Tab. 2: Štúdie s použitím infúzií vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19
Tab. 2: Štúdie s použitím infúzií vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19

Dôležitá je skorá iniciácia podpornej infúznej liečby vitamínom C

O výsledkoch sa diskutovalo počas medzinárodnej odbornej konferencie. V Rakúsku obhajujú poprední odborníci na liečbu parenterálne podávaným vitamínom C včasné používanie infúzií s vysokými dávkami vitamínu C u infikovaných pacientov a pacientov trpiacich ochorením COVID-19. Analógia s úspešnou liečbou iných vírusových ochorení vysokými dávkami i.v. vitamínu C viedla k určeniu nasledujúcich minimálnych dávok, ktoré možno v individuálnych prípadoch použitia mimo schválenej indikácie rozumným spôsobom zvýšiť (napr. dávku zdvojnásobiť) – tab. 2. Ako preventívne opatrenie je potrebné zabezpečiť aj podávanie vysokých/normálnych dávok vitamínu D3, selénu a zinku, dôležité je zohľadniť aj možné interakcie a klinickú situáciu pacienta. Pred začiatkom liečby sa musia vykonať laboratórne vyšetrenia. Autori rakúskych odporúčaní tiež zverejnili niekoľko dôležitých údajov:

 • Vitamín C je bezpečné, vysokohodnotné, medicínsko-intenzívne, biochemické a z pohľadu kinetiky zápalového procesu nenahraditeľné liečivo, ktoré zasahuje centrálne do mnohých metabolických dráh v ľudkom tele.
 • Dôležité je skoré zavedenie terapie, proaktívna liečba rizikových skupín (napr. astmatici, CHOCHP, pacienti liečení imunosupresívami).
 • Perorálna terapia vitamínom C nemá podľa aktuálnych štúdií význam/nie je dostatočne vstrebateľná, aby bola klinicky relevantná.
 • I.v. terapia musí byť o to intenzívnejšia, o čo intenzívnejší je priebeh zápalového ochorenia.
 • Riziká, vedľajšie účinky a dávkovanie sa musia posudzovať podľa klinického obrazu pacienta a terapeutickej praxe.
 • Najčastejšie terapeutické chyby: nepodané, podané neskoro, v príliš malých dávkach, prikrátko, príliš prudké vysadenie, v neprimeranej kvalite (vlastný alebo v lekárni nariedený vitamín C).
 • Indikácie pre i.v. vitamín C sú rôzne (dermatológia, infektológia, intenzívna medicína, algeziológia, onkológia, endokrinológia, chronické črevné choroby, ORL, chirurgia) a sú predmetom intenzívneho výskumu.
 • Ak ste lekárka/lekár a chcete začať s terapiou vašich pacientov, obráťte sa najskôr na skúseného kolegu/skúsenú kolegyňu a nechajte sa vyškoliť; vhodné je vzdelávanie cez ortomolekulárnu platformu (link v konsenzuálnom odporúčaní).
 • Pri aplikácii postupujte s maximálnou starostlivosťou: hygiena, poriadny žilový prístup s kvalitným fixačným materiálom (nestačí prilepiť necitlivo obyčajným leukoplastom), ochrana
  pred UV žiarením počas infúzie, odporúča sa použitie infúznej súpravy, ktorá nepreteká  pri mnohých indikáciách sa odporúča kombinácia s predradenou kyselinou alfa-lipoovou); pokojná atmosféra, pohodlné infúzne lôžko, vytvorenie oddychového priestoru.
 • Dôležité sú podrobné laboratórne výsledky, stanovenie hladiny vitamínu C.

Obr.: Deficit vitamínu C uľahčuje vstup SARS-CoV-2 do bunky