Prítomný moment obsahuje všetko. Zajtrajšok nikdy nepríde.

Prítomný moment obsahuje všetko.
Zajtrajšok nikdy nepríde.