Imunologické okno: Dôležitý čas medzi 4. a 6. mesiacom života dieťaťa