Rady alergickým pacientom

Rady detským pacientom a rodičom
 1. Dôležitá je úprava životosprávy už v tehotenstve. Striktne vynechať potraviny, na ktoré je budúca mamička alergická, ako i potraviny, ktoré často alegizujú (vajcia, ryby, kakao, orechy).
 2. Veľmi nepriaznivý vplyv má fajčenie, vrátanie, pasívneho fajčenia.
 3. Dlhé dojčenie (min. 6 mesiacov) pôsobí ako ochranný faktor i v zmysle prevencie vzniku alergických ochorení.
 4. Novú zložku potravy pridávajte dieťaťu postupne a opatrne s odstupom aspoň troch týždňov medzi každou novopridanou zložkou.
 5. Do 4.-6. mesiaca veku sa neodporúča podávať tuhú stravu.
 6. Do 1 roka živoata vylúčte zo stravy vajíčka, ryby, orechy.
 7. Do uplynutia troch týždňov po skončení vírusovej infekcie nemeňte dieťaťu stravu.
 8. Dôsledne sa vyhýbajte potravinám, na ktoré už alergická reakcia prebehla.
 9. Nepoužívajte plyšové hračky alebo hračky plnené vlnou, perím a pod.
Rady – alergia na plesne
 1. Vyhýbajte sa miestam, kde je pravdepodobný výskyt plesní – vlhké miesta ako sú suterény, pivnice, oblasti s husstou vegetáciou, hŕby starého lístia a pod.
 2. Niekedy môže byť alergická reakcia vyvolaná rôznymi potravinami obsahujúcimi plesne: napr. Syr, sušené ovocie, huby, sôjová omáčka, víno, pivo.
 3. V určitom prostredí môže i domáci prach obsahovať veľké množstvo spôr plesní.
 4. Chalupy v zimnom období je potrebné pred príchodom alergika dôkladne vyčistiť a vyvetrať.
Rady – alergia na uštipnutie hmyzom
 1. Vyhýbajte sa miestam so zvýšeným výskytom hmyzu. Odstráňte osie hniezda zo svojho okolia.
 2. V prírode nechodievajte bosí, pri práci v záhrade používajte rukavice a prikrývku hlavy.
 3. Nenoste pestré ale ani čierne odevy. Nepoužívajte ostré vône (parfumy, laky na vlasy, vody po holení a pod.), ktoré môžu dráždiť hmyz a vyprovokovať ho k agresívnemu chovaniu a napadnutiu.
 4. Nejedzte vo voľnej prírode.
 5. Pri ohrození včelou alebo osou sa chovajte kľudne, nerobte rýchle pohyby.
 6. Noste so sebou preukaz alergika s vyznačením alergie na uštipnutie hmyzom pre prípad akútneho stavu.
 7. Noste pri sebe balíček s pohotovostnými liekmi.
 8. Okná v letnom  období zabezpečte sieťkou, hlavne v kuchyni a v spálni.
 9. Noste so sebou insekticídny spray proti bodavému hmyzu.
Rady – alergia na zvieratá
 1. Obmedzte kontakt so zvieratami na minimum.
 2. V mnohých prípadoch je jedniným riešením zviera doma ďalej nechovať.
 3. Ak je členom domáci alergik, je vhodné preventívne odstrániť zvieratá z domu, i keď sa nezistila špecifikácia alergia na ne.
 4. Vyhýbajte sa výrobkom zo zvieracej srsti (matrace, tkaniny), kožušinám a pod.
 5. Ak sa chystáte na návštevu cirkusu, zoologickej záhrady alebo domácnosti, kde chovajú zvieratá, preventívne užite pred návštevou ordinovaný liek.
Rady – alergia na prach
 1. Denne doma vysávajte – hlavne spálňu (bez prítomnosti alergika), utierajte prach (navlhko), stierajte podlahy.
 2. Nepoužívajte koberce, textilné závesy a bytové doplnky, ktoré držia prach.
 3. Paplóny a vankúše je vhodné mať zo syntetického materiálu, ktorý je ľahko udržiavateľný (špeciálny materiál pre alergikov).
 4. Alergia na domáci prach môže byť podobná alebo identická s alergiou na roztoče, čo sú mikroorganizmy, ktoré žijú v paplónoch, matracoch, kobercoch. Roztoče neprežívajú pri nízkych teplotách, a preto jedným zo spôsobov, ako sa ich zbaviť, je príležitostné umiestnenie posteľného prádla a kobercov v zime von.
Rady – alergia na peľ

Je nutné sa vyhnúť priamemu kontaktu s peľom.

 1. Obmedzte pohyb vo voľnej prírode počas peľovej sezóny, hlavne v období suchého a vetristého počasia.
 2. Nekoste trávu, nezbierajte kvety, liečivé rastliny, nedržte doma živé kvety.
 3. Obmedzte vetranie oknom a vetrajte hlavne ráno alebo po daždi, kedy je peľu v ovzduší najmenej, nespite pri otvorenom okne.
 4. Najvhodnejšie prechádzky po daždi.
 5. V prípade pohybu vonku počas peľovej sezóny používajte slnečné okuliare.
 6. Denne si opláchnite pred spaním vlasy.
 7. Pozor! Peľové obdobie pre niektoré rastliny začína už vo februári.
Rady – všeobecne
 1. Zvýšte dennú osobnú hygienu – častejšie sa sprchujte, umývajte vlasy, vymieňajte šatstvo.
 2. Dodržiavajte diétne opatrenia doporučené ošetrujúcim lekárom. Sú dôležitou súčasťou liečebného procesu.
 3. Vyhýbajte sa potravinám, ktoré môžu obsahovať peľ (niektoré čaje, med a pod.)
 4. Dajte pozor na skríženú reakciu – konzumácia niektorých druhov zeleniny a ovocia alergickými pacientami môže vyvolať ťažké alergické prejavy.
 5. Nefajčite a úplne vylúčte fajčenie z celého bytu.
 6. Nepoužívajte v byte dráždivé látky ako sú spraye, rozpúštadlá, aromatická kozmetika a pod.
 7. V obytných priestoroch (najmä v spálni) je vhodné zvhlčovanie vzduchu (vhodné sú práčky vzduchu, ionizátory)
 8. Používajte ľahko umývateľný nábytok, uzatvárateľné vitríny a knižnice.
 9. Prach utierajte vždy navlhko.
 10. Nevhodný chov akýchkoľvek domácich zvierat, rizikové môžu byť aj návštevy ZOO alebo cirkusov.