Obrázok 1. Opakujúce sa excerbácie astmy vedúce k prestavbe dýchacích ciest