Štandardy pre všeobecných lekárov: Cesta pacienta pri liečbe COVID-19