Stvárnenie toho, čo nás zviera. Možno nájdeme odpovede, prečo často lapáme po dychu.

Stvárnenie toho, čo nás zviera. Možno nájdeme odpovede, prečo často lapáme po dychu.