Nedostatok vitamínu C a oxidatívny stres u nádorových pacientov

Nedostatok vitamínu C a oxidatívny stres u nádorových pacientov