Tabuľka Prehľad štúdií Publikované klinické štúdie a štúdie jednotlivých prípadov o účinkoch infúznej terapie vysoko dávkovaného vitamínu C podľa Carrovej et al (Carr, Vissers et al. 2014)

Tabuľka Prehľad štúdií Publikované klinické štúdie a štúdie jednotlivých prípadov o účinkoch infúznej terapie
vysoko dávkovaného vitamínu C podľa Carrovej et al (Carr, Vissers et al. 2014)