Vitamín C: podporná infúzna liečba pri ochorení COVID-19