ČREVO / potravinové alergie, intolerancie, bakteriálne prerastanie (SIBO), priepustné črevo (DYSBIO)