Vyšetrenie protilátok z periférnej krvi - Prekonané ochorenie COVID-19 - Protilátky IgG