POSTUPY PACIENTOV S POTIZ PCR na COVID (ambulantná liečba)