Schéma: Plazmatické hladiny vitamínu C u zdravých osôb a u pacientov