Graf 2: Vplyv i.v. vitamínu C na hladinu histamínu