Tab. 2: Štúdie s použitím infúzií vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19

Tab. 2: Štúdie s použitím infúzií vitamínu C v liečbe ochorenia COVID-19