Obrázok 1. Pravdepodobnosť záchytu niektorých laboratórnych ukazovateľov počas Covid-19

Obrázok 1. Pravdepodobnosť záchytu niektorých laboratórnych ukazovateľov počas Covid-19